Uvjeti web poslovanja

Queer ljekarna Online Store brine o pravima potrošača. Potrošač se ne može odreći prava koja su mu zajamčena Zakonom o pravima potrošača. Odredbe ugovora koje su nepovoljnije za potrošača od odredaba Zakona o zaštiti potrošača nevažeće su i umjesto njih se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Stoga odredbe ovog Pravilnika nemaju namjeru isključiti ili ograničiti bilo koja prava potrošača temeljem obveznih zakonskih odredbi, a sve eventualne nedoumice treba riješiti u korist potrošača. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između odredaba ovog Pravilnika i gore navedenih odredbi, ove će odredbe imati prednost i primjenjivat će se.

Sadržaj

  1. Opće odredbe
  2. Elektroničke usluge u online trgovini
  3. Uvjeti sklapanja kupoprodajnog ugovora
  4. Načini i uvjeti plaćanja proizvoda
  5. Trošak, načini i datum dostave i preuzimanja proizvoda
  6. Jamstvo, reklamacije i povrat proizvoda
  7. Izvansudske metode rješavanja pritužbi i ostvarivanja zahtjeva i pravila pristupa ovim postupcima
  8. Pravo na odustanak od ugovora
  9. Odredbe koje se odnose na poduzetnike
  10. Završne odredbe

1. Opći uvjeti

1.1. Internet trgovina Queer ljekarna, dostupna na internetskoj adresi www.queer-ljekarna.hr, vođena je od strane Queer ljekarna sa sjedištem u Zagrebu. Adresa poslovanja i adresa za dostavu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb. Adresa elektroničke pošte: [email protected], broj telefona: 01 3820 019.

1.2. Ovi Opći uvjeti usmjereni su kako prema potrošačima, tako i prema poduzetnicima koji koriste Internet trgovinu (s iznimkom točke 9 Općih uvjeta, koja je usmjerena isključivo prema poduzetnicima).

1.3. Administrator osobnih podataka obrađenih u Internet trgovini u vezi s provedbom ovih Općih uvjeta je Prodavatelj. Osobni podaci obrađuju se u svrhe, u opsegu i na temelju osnove i načela navedenih u politici privatnosti objavljenoj na stranici Internet trgovine. Politika privatnosti sadrži prije svega pravila o obradi osobnih podataka od strane Administratora u Internet trgovini, uključujući osnove, svrhe i opseg obrade osobnih podataka te prava osoba na koje se podaci odnose, kao i informacije o korištenju kolačića i analitičkih alata u Internet trgovini. Korištenje Internet trgovine, uključujući kupovinu, je dobrovoljno. Isto tako, dobrovoljno je davanje osobnih podataka od strane korisnika Internet trgovine ili Kupca, uz iznimke navedene u politici privatnosti (sklapanje ugovora i zakonske obveze Prodavatelja).

1.4. Definicije:

1.4.1. Radni dan – jedan dan od ponedjeljka do petka, osim zakonom predviđenih praznika.

1.4.2. Registracijski obrazac – obrazac dostupan u Internet trgovini koji omogućava stvaranje Računa.

1.4.3. Obrazac za narudžbu – Elektronička usluga, interaktivni obrazac dostupan u Internet trgovini koji omogućava podnošenje Narudžbe, posebno dodavanjem Proizvoda u elektroničku košaricu i određivanjem uvjeta Ugovora o prodaji, uključujući način dostave i plaćanja.

1.4.4. Kupac – (1) fizička osoba s punom pravnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim opće važećim zakonima također fizička osoba s ograničenom pravnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon daje pravnu sposobnost; – koja je sklopila ili namjerava sklopiti Ugovor o prodaji s Prodavateljem.

1.4.5. Građanski zakonik – Zakon o građanskom zakoniku od 23. travnja 1964. (Narodne novine 1964, br. 16, toč. 93 s izmjenama).

1.4.6. Račun – Elektronička usluga, označena individualnim nazivom (korisničkim imenom) i lozinkom koju je dao Korisnik usluge, skup resursa u IT sustavu Davatelja usluga, u kojem se prikupljaju podaci koje je dao Korisnik usluge i informacije o Narudžbama koje je podnio u Internet trgovini.

1.4.7. Proizvod – pokretna stvar dostupna u Internet trgovini koja je predmet Ugovora o prodaji između Kupca i Prodavatelja.

1.4.8. Opći uvjeti – ovi opći uvjeti Internet trgovine.

1.4.9. Internet trgovina – internet trgovina Davatelja usluga dostupna na internetskoj adresi: www.queer-ljekarna.hr.

1.4.10. Prodavatelj / Davatelj usluga – Internet trgovina Queer ljekarna, dostupna na internetskoj adresi www.queer-ljekarna.hr, vođena je od strane Queer ljekarna sa sjedištem u Zagrebu — upisan u Centralni registar poslovnih subjekata, s brojem OIB 0000000000 i brojem REGON 000000000. Adresa poslovanja i adresa za dostavu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb.

1.4.11. Ugovor o prodaji – ugovor o prodaji Proizvoda sklopljen ili sklopljen između Kupca i Prodavatelja putem Internet trgovine.

1.4.12. Elektronička usluga – usluga koju Davatelj usluga pruža putem elektroničkih sredstava Korisniku usluga putem Internet trgovine.

1.4.13. Korisnik usluga – (1) fizička osoba s punom pravnom sposobnošću, a u slučajevima predviđenim opće važećim zakonima također fizička osoba s ograničenom pravnom sposobnošću; (2) pravna osoba; ili (3) organizacijska jedinica bez pravne osobnosti kojoj zakon daje pravnu sposobnost; – koja koristi ili namjerava koristiti Elektroničku uslugu.

1.4.14. Zakon o pravima potrošača / Zakon – Zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Narodne novine 2014, toč. 827 s izmjenama).

1.4.15. Narudžba – izjava volje Kupca podnesena putem Obrasca za narudžbu i usmjerena izravno na sklapanje Ugovora o prodaji Proizvoda s Prodavateljem.

2. Elektroničke usluge u internet trgovini

2.1. U Internet trgovini dostupne su sljedeće Elektroničke usluge: Račun, Obrazac za narudžbu.

2.1.1. Račun – korištenje Računa moguće je nakon tri uzastopna koraka koje je poduzeo Korisnik usluge – ispunjavanje Registracijskog obrasca, klikanje na polje “Otvori račun” i potvrđivanje želje za otvaranjem Računa klikom na potvrdni link automatski poslan na navedenu adresu e-pošte. U Registracijskom obrascu potrebno je da Korisnik usluge navede sljedeće podatke: ime i prezime/naziv tvrtke, adresu (ulica, broj kuće/stana, poštanski broj, mjesto, država), adresu elektroničke pošte, broj telefona i lozinku. U slučaju Korisnika usluga koji nisu potrošači, potrebno je također navesti naziv tvrtke i broj OIB-a.

2.1.2. Elektronička usluga Račun pruža se besplatno na neodređeno vrijeme. Korisnik usluge ima mogućnost, u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga, izbrisati Račun (odustati od Računa) slanjem odgovarajućeg zahtjeva Davatelju usluga, osobito putem e-pošte na adresu: [email protected] ili pisanim putem na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb.

2.1.3. Obrazac za narudžbu – korištenje Obrasca za narudžbu započinje dodavanjem prvog Proizvoda u elektroničku košaricu u Internet trgovini. Narudžba se podnosi nakon što Kupac ispuni dva uzastopna koraka – ispunjavanje Obrasca za narudžbu i klikanje na polje “NARUČUJEM i PLAĆAM”.

2.1.4. Elektronička usluga Obrazac za narudžbu pruža se besplatno i jednokratna je te završava u trenutku podnošenja Narudžbe putem Obrasca ili ranijeg prestanka podnošenja Narudžbe putem Obrasca od strane Korisnika usluge.

2.2. Tehnički zahtjevi potrebni za suradnju s IT sustavom koji koristi Davatelj usluga: – računalo, laptop ili drugi multimedijalni uređaj s pristupom internetu; – pristup e-pošti; – internetski preglednik: Mozilla Firefox verzija 11.0 ili novija, Internet Explorer verzija 7.0 ili novija, Opera verzija 7.0 ili novija, Google Chrome verzija 12.0.0 ili novija; – preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024×768; – omogućavanje pohrane kolačića i podrške za Javascript u pregledniku.

2.3. Korisnik usluge dužan je koristiti Internet trgovinu u skladu sa zakonom i dobrim običajima, poštujući osobna prava te autorska i intelektualna prava Davatelja usluga i trećih osoba. Korisnik usluge dužan je unositi podatke u skladu sa stvarnim stanjem. Korisniku usluge zabranjeno je dostavljanje nezakonitih sadržaja.

2.4. Postupak za reklamacije:

2.4.1. Reklamacije vezane uz pružanje Elektroničkih usluga od strane Davatelja usluga te ostale reklamacije vezane uz rad Internet trgovine (izuzev postupka reklamacije Proizvoda koji je naveden u točkama 6 i 7 Općih uvjeta) Korisnik usluga može podnijeti, na primjer:

2.4.1.1. Pisanim putem na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb;

2.4.1.2. Elektroničkim putem putem e-pošte na adresu: [email protected].

2.4.2. Preporučuje se da Korisnik usluga u opisu reklamacije navede:

2.4.2.1. Informacije i okolnosti vezane uz predmet reklamacije, posebno vrstu i datum nastanka nepravilnosti;

2.4.2.2. Zahtjev Korisnika usluge;

2.4.2.3. Kontaktne podatke podnositelja reklamacije – olakšat će i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Davatelja usluga. Prethodno navedeni zahtjevi predstavljaju samo preporuku i ne utječu na učinkovitost reklamacija podnesenih bez preporučenog opisa reklamacije.

2.4.3. Odgovor Davatelja usluga na reklamaciju slijedi odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja reklamacije.

3. Uvjeti sklapanja ugovora o prodaji

3.1. Sklapanje Ugovora o prodaji između Kupca i Prodavatelja nastaje nakon što Kupac prethodno podnese Narudžbu putem Obrasca za narudžbu u Internet trgovini sukladno točki 2.1.3 Općih uvjeta.

3.2. Cijena Proizvoda prikazana na stranici Internet trgovine navedena je u euro i uključuje poreze. O ukupnoj cijeni zajedno s porezima Proizvoda koji je predmet Narudžbe, kao i o troškovima dostave (uključujući naknade za transport, isporuku i poštanske usluge) te o drugim troškovima, a kada nije moguće utvrditi visinu tih naknada – o obvezi njihovog plaćanja, Kupac je informiran na stranicama Internet trgovine tijekom podnošenja Narudžbe, uključujući i trenutak izražavanja volje Kupca za sklapanje Ugovora o prodaji.

3.3. Postupak sklapanja Ugovora o prodaji u Internet trgovini putem Obrasca za narudžbu:

3.3.1 Sklapanje Ugovora o prodaji između Kupca i Prodavatelja nastaje nakon što Kupac prethodno podnese Narudžbu u Internet trgovini sukladno točki 2.1.3 Općih uvjeta.

3.3.2 Nakon podnošenja Narudžbe, Prodavatelj bez odgode potvrđuje primitak Narudžbe te istovremeno prihvaća Narudžbu za realizaciju. Potvrda primitka Narudžbe i prihvaćanje za realizaciju odvija se slanjem odgovarajuće poruke e-pošte Kupcu na adresu elektroničke pošte navedenu prilikom podnošenja Narudžbe, koja sadrži najmanje izjave Prodavatelja o primitku Narudžbe i o njezinom prihvaćanju za realizaciju te potvrdu sklapanja Ugovora o prodaji. U trenutku primitka od strane Kupca gore navedene poruke e-pošte sklapa se Ugovor o prodaji između Kupca i Prodavatelja.

3.4. Pohrana, osiguranje i dostupnost Kupcu sadržaja sklopljenog Ugovora o prodaji odvija se putem dostupnosti ovih Općih uvjeta na stranici Internet trgovine te slanjem poruke e-pošte Kupcu, o kojoj je riječ u točki 3.3.2. Općih uvjeta.

3.5. Sadržaj Ugovora o prodaji dodatno je pohranjen i osiguran u IT sustavu Internet trgovine Prodavatelja.

4. Načini i rokovi plaćanja za proizvod

4.1. Prodavatelj Kupcu omogućuje sljedeće načine plaćanja na temelju Ugovora o prodaji:

4.1.1. Plaćanje pouzećem pri preuzimanju pošiljke.

4.1.2. Plaćanje gotovinom pri osobnom preuzimanju.

4.2. Rok plaćanja:

4.2.1. U slučaju izbora plaćanja gotovinom pri osobnom preuzimanju, plaćanja bankovnom doznakom, elektroničkih plaćanja ili plaćanja kreditnom karticom, Kupac je dužan izvršiti plaćanje u roku od 7 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji.

4.2.2. U slučaju izbora plaćanja pouzećem pri preuzimanju pošiljke, Kupac je dužan izvršiti plaćanje pri preuzimanju pošiljke.

5. Trošak, načini i rokovi dostave te preuzimanja proizvoda

5.1. Dostava Proizvoda dostupna je na teritoriju Republike Hrvatske.

5.2. Dostava Proizvoda Kupcu je naplatna, osim ako Ugovor o prodaji ne određuje drugačije. Troškovi dostave Proizvoda (uključujući naknade za transport, dostavu i poštanske usluge) navedeni su Kupcu na stranicama Internet trgovine u odjeljku „Informacije o dostavi” te tijekom podnošenja Narudžbe, uključujući i trenutak izražavanja volje Kupca za sklapanje Ugovora o prodaji.

5.3. Osobno preuzimanje Proizvoda od strane Kupca je besplatno.

5.4. Prodavatelj Kupcu omogućuje sljedeće načine dostave ili preuzimanja Proizvoda:

5.4.1. Kurirska dostava, kurirska dostava pouzećem, poštanska dostava te dostava u paketomate.

5.4.2. Osobno preuzimanje dostupno na adresi: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb – radnim danima, od 09:00 do 17:00 sati.

5.5. Rok dostave Proizvoda Kupcu iznosi do 5 radnih dana, osim ako u opisu određenog Proizvoda ili tijekom podnošenja Narudžbe nije naveden kraći rok. U slučaju Proizvoda s različitim rokovima dostave, rok dostave je najduži navedeni rok, koji ne može prelaziti 5 radnih dana. Početak roka dostave Proizvoda Kupcu računa se na sljedeći način:

5.5.1. U slučaju izbora načina plaćanja bankovnom doznakom, elektroničkim plaćanjem ili kreditnom karticom – od dana priznavanja računa banke ili računa za naplatu Prodavatelja.

5.5.2. U slučaju izbora načina plaćanja pouzećem – od dana sklapanja Ugovora o prodaji.

5.6. Rok spremnosti Proizvoda za preuzimanje od strane Kupca – u slučaju izbora osobnog preuzimanja Proizvoda, Proizvod će biti spreman za preuzimanje od strane Kupca u roku do 4 radna dana, osim ako u opisu određenog Proizvoda ili tijekom podnošenja Narudžbe nije naveden kraći rok. U slučaju Proizvoda s različitim rokovima spremnosti za preuzimanje, rok spremnosti za preuzimanje je najduži navedeni rok, koji ne može prelaziti 4 radna dana. Kupac će biti dodatno obaviješten o spremnosti Proizvoda za preuzimanje putem odgovarajuće poruke e-pošte poslane od strane Prodavatelja na adresu elektroničke pošte navedenu prilikom podnošenja Narudžbe. Početak roka spremnosti Proizvoda za preuzimanje od strane Kupca računa se na sljedeći način:

5.6.1. U slučaju izbora načina plaćanja bankovnom doznakom, elektroničkim plaćanjem ili kreditnom karticom – od dana priznavanja računa banke ili računa za naplatu Prodavatelja.

5.6.2. U slučaju izbora načina plaćanja gotovinom pri osobnom preuzimanju – od dana sklapanja Ugovora o prodaji.

5.7. U slučaju narudžbe proizvoda koji nije dostupan (nedostupna veličina, nedostupna boja itd.), prodavatelj će obavijestiti kupca o produženom roku isporuke s mogućnošću otkazivanja narudžbe na zahtjev kupca.

6. Jamstvo i reklamacija

6.1. Osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Kupcu, ako prodani Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo), određeni su opće važećim propisima, posebno Građanskim zakonikom (posebno čl. 556-576 Građanskog zakonika).

6.1.1. Prodavatelj osigurava jamstvo na proizvod u trajanju od 2 godine od datuma prodaje proizvoda.

6.2. Prodavatelj je dužan isporučiti Kupcu Proizvod bez nedostataka.

6.3. Reklamaciju može podnijeti Kupac, na primjer:

6.3.1. Pisanim putem na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb;

6.3.2. Elektroničkim putem putem e-pošte na adresu: [email protected];

6.3.3. Ispunjavanjem obrasca za reklamaciju na stranici Reklamacije.

6.4. Preporučuje se da Kupac u opisu reklamacije navede:

6.4.1. Informacije i okolnosti vezane uz predmet reklamacije, posebno vrstu i datum nastanka nedostatka;

6.4.2. Zahtjev za način dovođenja Proizvoda u skladu s Ugovorom o prodaji ili izjavu o smanjenju cijene ili odustajanju od Ugovora o prodaji;

6.4.3. Kontaktne podatke podnositelja reklamacije – to će olakšati i ubrzati razmatranje reklamacije od strane Prodavatelja. Prethodno navedeni zahtjevi predstavljaju samo preporuku i ne utječu na učinkovitost reklamacija podnesenih bez preporučenog opisa reklamacije.

6.5. Prodavatelj će odgovoriti na reklamaciju Kupca odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana podnošenja reklamacije. Ako Kupac, koji je potrošač, zatraži zamjenu proizvoda ili uklanjanje nedostatka ili podnese izjavu o smanjenju cijene, navodeći iznos za koji cijena treba biti smanjena, a Prodavatelj se na taj zahtjev ne očituje u roku od 14 kalendarskih dana, smatra se da je zahtjev opravdan.

6.6. Kupac koji ostvaruje prava iz jamstva, dužan je dostaviti neispravan Proizvod na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb. U slučaju Kupca koji je potrošač, trošak dostave Proizvoda snosi Prodavatelj, a u slučaju Kupca koji nije potrošač, trošak dostave snosi Kupac. Ako zbog vrste Proizvoda ili načina njegove instalacije dostava Proizvoda od strane Kupca bude prekomjerno otežana, Kupac je dužan omogućiti Prodavatelju pristup Proizvodu na mjestu gdje se Proizvod nalazi.

7. Izvansudski načini rješavanja reklamacija i ostvarivanja potraživanja te pravila pristupa tim postupcima

7.1. Detaljne informacije o mogućnostima koje stoje na raspolaganju potrošačima za izvanredno rješavanje reklamacija i potraživanja, kao i pravila pristupa tim postupcima, dostupne su na internetskoj stranici Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja.

7.2. Uz Ured za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača djeluje i kontaktna točka koja pruža pomoć potrošačima u vezi s izvanrednim rješavanjem potrošačkih sporova.

7.3. Potrošač ima sljedeće mogućnosti za izvanredno rješavanje reklamacija i potraživanja:

7.3.1. Podnošenje zahtjeva za rješavanje spora stalnom potrošačkom arbitražnom sudu.

7.3.2. Podnošenje zahtjeva za izvanredno rješavanje spora regionalnom inspektoru Inspekcije trgovine (više informacija na stranici inspektora nadležnog za mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti Prodavatelja);

7.3.3. Pomoć lokalnog (gradskog) potrošačkog savjetnika ili društvene organizacije čija su statutarna zadaća zaštita potrošača (npr. Federacija potrošača, Udruženje potrošača). Savjeti se pružaju, između ostalog, putem e-maila.

7.4. Na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr dostupna je platforma za online rješavanje sporova između potrošača i trgovaca na razini EU (ODR platforma). ODR platforma je interaktivna i višejezična internetska stranica s uslugom na jednom mjestu za potrošače i trgovce koji žele izvanredno rješavati sporove u vezi s ugovornim obvezama iz ugovora o online prodaji ili ugovora o pružanju usluga (više informacija na stranici platforme ili na internetskoj adresi Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača.

8. Pravo na odustajanje od ugovora

8.1. Potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može u roku od 14 kalendarskih dana odustati od njega bez navođenja razloga i bez troškova, osim troškova navedenih u točki 8.8 Općih uvjeta. Za očuvanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka roka. Izjava o odustajanju od ugovora može se podnijeti, na primjer:

8.1.1. Pisanim putem na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb;

8.1.2. Elektroničkim putem putem e-pošte na adresu: [email protected];

8.1.3. Ispunjavanjem obrasca za povrat na stranici Povrati.

8.2. Primjer obrasca za odustajanje od ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o pravima potrošača te je dodatno dostupan na stranici Internet trgovine u odjeljku „Povrat ili reklamacija”. Potrošač može koristiti obrazac, no nije obavezan.

8.3. Rok za odustajanje od ugovora započinje:

8.3.1. Za ugovor u kojem Prodavatelj predaje Proizvod, obvezan prenijeti njegovo vlasništvo (npr. Ugovor o prodaji) – od dana kada potrošač ili treća osoba koju je naveo, a koja nije prijevoznik, preuzme Proizvod, a u slučaju ugovora koji:

8.3.1.1. Obuhvaća više Proizvoda koji se isporučuju zasebno, u partijama ili dijelovima – od preuzimanja posljednjeg Proizvoda, partije ili dijela;

8.3.1.2. Sastoji se od redovite isporuke Proizvoda tijekom određenog razdoblja – od preuzimanja prvog Proizvoda.

8.3.2. Za ostale ugovore – od dana sklapanja ugovora.

8.4. U slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu, ugovor se smatra nevažećim.

8.5. Prodavatelj je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vratiti potrošaču sve uplate koje je izvršio, uključujući troškove dostave Proizvoda (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz izbora načina dostave od strane Kupca koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave dostupan u Internet trgovini). Prodavatelj će izvršiti povrat sredstava koristeći isti način plaćanja koji je potrošač koristio, osim ako potrošač izričito pristane na drugi način povrata koji za njega ne uključuje nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije ponudio preuzeti Proizvod od potrošača, može se suzdržati od povrata primljenih sredstava do primitka Proizvoda ili dostave dokaza o njegovom povratu od strane potrošača, ovisno o tome što se dogodi prije.

8.6. Potrošač je dužan odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je odustao od ugovora, vratiti Proizvod Prodavatelju ili ga predati osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje, osim ako je Prodavatelj ponudio preuzeti Proizvod. Za očuvanje roka dovoljno je poslati Proizvod prije isteka roka. Potrošač može vratiti Proizvod na adresu: Kranjčevićeva 11, 10000 Zagreb.

8.7. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti Proizvoda koje proizlazi iz korištenja Proizvoda na način koji prelazi potrebnu upotrebu za utvrđivanje karaktera, značajki i funkcioniranja Proizvoda.

8.8. Mogući troškovi povezani s odustajanjem potrošača od ugovora koje potrošač mora snositi:

8.8.1. Ako je potrošač odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji uobičajeni način dostave dostupan u Internet trgovini, Prodavatelj nije dužan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove koje je pretrpio.

8.8.2. Potrošač snosi izravne troškove povrata Proizvoda.

8.8.3. U slučaju Proizvoda koji je usluga čije je izvršenje – na izričit zahtjev potrošača – započelo prije isteka roka za odustajanje od ugovora, potrošač koji ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora nakon podnošenja takvog zahtjeva, dužan je platiti za usluge izvršene do trenutka odustajanja od ugovora. Iznos plaćanja izračunava se proporcionalno opsegu izvršenih usluga, uzimajući u obzir ugovorenu cijenu ili naknadu. Ako su cijena ili naknada pretjerani, osnovica za izračun tog iznosa je tržišna vrijednost izvršenih usluga.

8.9. Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ne odnosi se na potrošača u slučaju ugovora:

8.9.1. O pružanju usluga, ako je Prodavatelj u potpunosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost potrošača, koji je bio obaviješten prije početka izvršenja da će nakon izvršenja od strane Prodavatelja izgubiti pravo na odustajanje od ugovora;

8.9.2. U kojem cijena ili naknada ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje Prodavatelj ne može kontrolirati i koje se mogu dogoditi prije isteka roka za odustajanje od ugovora;

8.9.3. U kojem je predmet usluge Proizvod koji nije prefabriciran, izrađen prema specifikacijama potrošača ili prilagođen njegovim individualnim potrebama;

8.9.4. U kojem je predmet usluge Proizvod koji se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja;

8.9.5. U kojem je predmet usluge Proizvod dostavljen u zapečaćenom pakiranju koje se ne može vratiti nakon otvaranja zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je pakiranje otvoreno nakon dostave;

8.9.6. U kojem su predmet usluge Proizvodi koji su nakon dostave, zbog svoje prirode, nerazdvojno pomiješani s drugim stvarima;

8.9.7. U kojem su predmet usluge alkoholna pića čija je cijena dogovorena prilikom sklapanja Ugovora o prodaji, a čija isporuka može biti izvršena tek nakon 30 dana i čija vrijednost ovisi o promjenama na tržištu koje Prodavatelj ne može kontrolirati;

8.9.8. U kojem je potrošač izričito zahtijevao da Prodavatelj dođe do njega radi hitne popravke ili održavanja; ako Prodavatelj pruža dodatne usluge osim onih koje je potrošač zahtijevao ili isporučuje Proizvode osim rezervnih dijelova potrebnih za popravak ili održavanje, pravo na odustajanje od ugovora odnosi se na dodatne usluge ili Proizvode;

8.9.9. U kojem su predmet usluge audio ili video zapisi ili računalni programi dostavljeni u zapečaćenom pakiranju, ako je pakiranje otvoreno nakon dostave;

8.9.10. O isporuci novina, periodičnih publikacija ili časopisa, osim ugovora o pretplati;

8.9.11. Sklopljenog na javnoj dražbi;

8.9.12. O pružanju usluga smještaja, osim za stambene svrhe, prijevoza stvari, najma automobila, gastronomije, usluga povezanih s razonodom, zabavnim, sportskim ili kulturnim događanjima, ako je ugovorom određen dan ili razdoblje pružanja usluge;

8.9.13. O isporuci digitalnih sadržaja koji nisu pohranjeni na materijalnom mediju, ako je izvršenje usluge započelo uz izričitu suglasnost potrošača prije isteka roka za odustajanje od ugovora i nakon što ga je Prodavatelj obavijestio o gubitku prava na odustajanje od ugovora.

9. Odredbe koje se odnose na poduzetnike

9.1. Ova točka Uvjeta i odredbe u njoj odnose se isključivo na Klijente i Korisnike koji nisu potrošači.

9.2. Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji sklopljenog s Klijentom koji nije potrošač u roku od 14 kalendarskih dana od dana njegovog sklapanja. Odustajanje od Ugovora o prodaji u ovom slučaju može se dogoditi bez navođenja razloga i ne stvara nikakva potraživanja Klijenta koji nije potrošač prema Prodavatelju.

9.3. U slučaju Klijenata koji nisu potrošači, Prodavatelj ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja, uključujući i zahtijevanje avansnog plaćanja u cijelosti ili djelomično, bez obzira na odabrani način plaćanja od strane Klijenta i činjenicu sklapanja Ugovora o prodaji.

9.4. U trenutku predaje Proizvoda od strane Prodavatelja prijevozniku, rizici i koristi vezani uz Proizvod prelaze na Klijenta koji nije potrošač, uključujući rizik slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. Prodavatelj u tom slučaju ne snosi odgovornost za gubitak, umanjenje ili oštećenje Proizvoda nastalo od trenutka prihvata za prijevoz do predaje Klijentu te za kašnjenja u prijevozu pošiljke.

9.5. U slučaju slanja Proizvoda Klijentu putem prijevoznika, Klijent koji nije potrošač obvezan je pregledati pošiljku u vremenu i na način prihvaćen za pošiljke te vrste. Ako utvrdi da je došlo do smanjenja ili oštećenja Proizvoda tijekom prijevoza, obvezan je poduzeti sve potrebne radnje za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.

9.6. Sukladno članku 558. § 1 Građanskog zakonika, odgovornost Prodavatelja za nedostatke Proizvoda prema Klijentu koji nije potrošač je isključena.

9.7. U slučaju Korisnika koji nisu potrošači, Davatelj usluga može raskinuti ugovor o pružanju Elektroničke usluge s trenutnim učinkom i bez navođenja razloga slanjem odgovarajuće izjave Korisniku.

9.8. Odgovornost Davatelja usluga/Prodavatelja prema Korisniku/Klijentu koji nije potrošač, bez obzira na pravni temelj, ograničena je – kako za pojedinačne zahtjeve, tako i za sve zahtjeve ukupno – do iznosa plaćene cijene i troškova dostave prema Ugovoru o prodaji, ne više od iznosa od tisuću euro. Davatelj usluga/Prodavatelj odgovara Korisniku/Klijentu koji nije potrošač samo za tipične štete predvidljive u trenutku sklapanja ugovora i ne odgovara za izgubljenu dobit prema Korisniku/Klijentu koji nije potrošač.

9.9. Svi sporovi nastali između Prodavatelja/Davatelja usluga i Klijenta/Korisnika koji nije potrošač podliježu nadležnom sudu prema sjedištu Prodavatelja/Davatelja usluga.

10. Završne odredbe

10.1. Ugovori sklopljeni putem Internet trgovine sklapaju se na hrvatskom jeziku.

10.2. Izmjena Uvjeta:

10.2.1. Davatelj usluga zadržava pravo izmjene Uvjeta iz važnih razloga, kao što su: promjene zakona; promjene načina plaćanja i dostave – u mjeri u kojoj te promjene utječu na provedbu odredbi ovih Uvjeta.

10.2.2. U slučaju sklapanja ugovora na temelju ovih Uvjeta koji su trajnog karaktera (npr. pružanje Elektroničke usluge – Račun), izmijenjeni uvjeti obvezuju Korisnika ako su ispunjeni uvjeti iz članka 384 i 384[1] Građanskog zakonika, tj. Korisnik je pravilno obaviješten o promjenama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od dana obavijesti. Ako bi izmjena Uvjeta rezultirala uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih, Korisnik koji je potrošač ima pravo odustati od ugovora.

10.2.3. U slučaju sklapanja ugovora na temelju ovih Uvjeta koji nisu trajnog karaktera (npr. Ugovor o prodaji), izmjene Uvjeta neće ni na koji način narušiti prava stečena od strane Korisnika/Klijenta koji je potrošač prije dana stupanja na snagu promjena Uvjeta, posebno izmjene Uvjeta neće utjecati na već podnesene ili podnesene Narudžbe te sklopljene, realizirane ili izvršene Ugovore o prodaji.

10.3. U pitanjima koja nisu uređena ovim Uvjetima primjenjuju se opće važeći zakoni Republike Hrvatske, posebno: Građanski zakonik; Zakon o elektroničkoj trgovini od 18. srpnja 2002. (Narodne novine 2002 br. 144, toč. 1204 sa izmjenama); za Ugovore o prodaji sklopljene od 25. prosinca 2014. s Klijentima koji su potrošači – odredbe Zakona o zaštiti potrošača od 30. svibnja 2014. (Narodne novine 2014 br. 827 sa izmjenama); te druge odgovarajuće odredbe opće važećeg zakona.