Komentari

Autorski komentari na politička i društvena zbivanja.

rape1

RAPE KALČR

Piše

Šutnja i prikrivanje Kölnskog slučaja, uz zastrašujuće upute ženama da pripaze kako se ponašaju i odijevaju u blizini “imigranata” katastrofalne su i suicidalne reakcije europske ljevice

Pročitajte više