Vlada je dužna omogućiti i raznospolnim parovima sklapanje životnog partnerstva

Laws_2570346b

U javnoj raspravi o Prijedlogu zakona o životnom partnerstvu građani predlažu otvaranje ove institucije i za raznospolne parove.

Članak 2, članak 3 i članak 7 ovog prijedloga zakona definiraju životno partnerstvo isključivo kao zajednicu istoga spola.

„Držimo da postoji značajan broj partnera različitog spola koji bi željeli ostvariti pravo na zaštitu svoje zajednice kroz neisključivi zakonski okvir koji uz sebe ne veže vjerske i tradicijske implikacije kakve su nakon nedavnog referenduma voljom većine građana neizbježno vezane uz pojam braka“, poručuju predlagači načela jednakosti u instituciji životnog partnerstva.

Iako postoje dvije odvojene institucije – crkveni brak i civilni brak – direktno izjašnjavanje građana o braku pokazalo je kako ne postoji jasna distinkcija između ove dvije institucije. To ima za posljedicu pripisivanje značajki crkvenog braka odvojenoj instituciji civilnog braka. Vjerske i tradicijske implikacije poput rodne isključivosti i ograničenja u pogledu raskida braka pripadaju instituciji crkvenog braka, a ovim referendumom direktno su pripisane i civilnom braku.

Budući da je takvo spajanje dviju institucija crkvenog i civilnog braka postalo ustavna kategorija, pojavila se potreba da se svim građanima i građankama Republike Hrvatske, neovisno o spolu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i drugim karakteristikama, omogući pristup novoj instituciji čija je odvojenost od vjerskih implikacija nedvosmislena – životno partnerstvo.

Otvaranje institucije životnog partnerstva za sve građane i građanke Republike Hrvatske pozdravlja i presuda Europskog suda za ljudska prava. Naime, u slučaju Valliantos protiv Grčke, Sud u Strasbourgu presudio je u korist Grigorisa Valliantosa koji je sa svojim partnerom podnio tužbu zbog toga što mu grčka država onemogućuje sklapanje civilnog partnerstva. Radi se o pravu koje Grčka omogućuje raznospolnim parovima pa je stoga najviša europska institucija za ljudska prava ovom presudom službeno potvrdila da se radi o diskriminatornoj praksi.

„Logično je zaključiti da ta odluka vrijedi i u obrnutom smjeru, tj. da su zemlje Europske unije zakonske okvire koje nude istospolnim zajednicama dužne ponuditi i onima u kojima su partneri različitog spola“, kažu sudionici javne rasprave o Prijedlogu zakona o životnom partnerstvu.

Naime, kada bi Vlada Republike Hrvatske odbila ovaj prijedlog građana i ograničila instituciju životnog partnerstva samo na istospolne parove, time bi sebe otvorila za tužbu pred Europskim sudom za ljudska prava, te bi zasigurno presuda Suda obvezala Hrvatsku da izvrši izmjene u Zakon o životnom partnerstvu. Intencija ovog prijedloga građana jest upravo ta da se izbjegne tužba na Europskom sudu za ljudska prava te da se Zakon o životnom partnerstvu odmah na početku usuglasi s europskom pravnom stečevinom.

Leave a Reply