Europsko kliničko društvo za AIDS upozorava na smrtonosne posljedice ruskog anti-gej zakona

Atomium_FlickR_ctsnow_1

Europsko kliničko društvo za AIDS (EKDA) osudilo je ruski zakon koji zabranjuje „gej propagandu“ zato jer ograničava pristup informacijama o HIV-u. Naime, novi tip HIV-a ubrzano se širi područjem bivšeg Sovjetskog Saveza.

U priopćenju izdanom prvog dana konferencije u Briselu, EKDA je pozvala Rusiju da hitno ukine sporni zakon budući da isti onemogućava javnu raspravu i dostupnost informacija o LGBT temama. Jedna od tema koja zbog zakona ne može doći na dnevni red je prevencija HIV-a.

U ruskoj pokrajini Novosibirsk broj osoba zaraženih virusom HIV-a skočio je s 2,000 u 2007. godini na 15,000 u 2012. godini. EKDA upozorava da su ove statistike krajnje alarmantne te da je donošenje efikasnih javnih politika na ovom području otežano zbog ruskog anti-gej zakona. Za EKDA posebno je sporan članak zakona u kojem stoji: „Zabranjuje se nametljivo širenje informacija o ne-tradicionalnim seksualnim odnosima koje može probuditi interes za takve odnose“.

„Zabrinuti smo da ove odredbe ne utječu samo na temeljna ljudska prava, već i dovode do štetnih javnozdravstvenih politika budući da pojačavaju već ionako snažne prepreke vezane za prevenciju HIV-a, dijagnostiku virusa te pristup zdravstvenoj skrbi“, stoji u priopćenju EKDA-a.

Dopredsjednik 14. Europske konferencije o AIDS-u,  Profesor Nathan Clumeck, rekao je: „Kao znanstvenici imamo moralnu obvezu kazati što je neetično i neprihvatljivo. Šutjeti znači sudjelovati.“

Mađarski član Europske grupe za prevenciju AIDS-a, Tamás Berezcky izjavio je: „Umjesto da nastoji čuvati ljudski život koristeći se znanstvenim dokazima, ruske se vlasti koriste crkvenom moralnošću. Ovi zakoni tjeraju ljude na šutnju, a šutnja je smrt“.

Leave a Reply