Do kraja godine rasprava o istospolnim partnerstvima u Saboru!

bauk_arsen4-281211_459985S1

Ministar Bauk izjavio je za Jutarnji list kako će istospolni parovi moći svoja partnerstva registrirati kod matičara, te da će se takve zajednice nazivati istospolnim partnerstvom.

Iako u nacrtu zakona na kojemu već mjesecima radi radna skupina stoji kako istospolni parovi neće moći posvajati djecu na klasičan način, napomenuto je kako se razmatra koja bi prava životni partneri mogli imati prema djetetu svog partnera koje s njima u stvarnosti živi.

Očekuje se, najavljuje ministar uprave Arsen Bauk čije Ministarstvo je nadležno za zakon, da će prijedlog u rujnu biti upućen u javnu raspravu, a do kraja godine u prvo čitanje u Sabor: “Što se Vlade tiče, okviri već postoje i javno su izneseni. Životna zajednica istospolnih partnera neće se zvati brak i oni neće imati pravo na posvojenje. A na svim ostalim razlikama u odnosu na heteroseksualne parove nećemo inzistirati”, istaknuo je Bauk.

Prema novom Zakonu, istospolna partnerstva sklapati će se pred matičarom jer, ističe Bauk, “vjerujem da će u zakonu stajati da je sklapanje životnog partnerstva svečani čin. Za one koji u to ulaze je sigurno svečanost, a za državu nema razloga da ih diskiminira” te da “stoga ne inizistiramo na tome da način sklapanja životnog partnerstva bude različit od sklapanja braka”.

Odabir matičara, a ne javnog bilježnika kako se prvotno najavljivalo, je u biti i iz praktičnih razloga jer su upravo matičari osobe koje vode sve evidencije o obiteljskom stanju, te će tako odmah moći provjeriti je li osoba koja sklapa životno partnerstvo možda već u braku ili nekom drugom životnom partnerstvu.

Još uvijek se raspravlja o “osjetljivim” pitanjima vezanima uz odgoj djece, no Bauk je najavio kako se razmatra koja bi prava životni partner mogao imati prema biološkom djetetu svog partnera te kad bi novi Zakon istospolnim parovima dao mogućnost posvojenja partnerovog djeteta, posvajali bi ga pod istim uvjetima koji vrijede za očuhe i maćehe. Mogli bi posvojiti dijete ako je drugi biološki roditelj nepoznat, ako mu je oduzeta roditeljska skrb ili je preminuo, napominje Jutarnji.

Cilj ovakvih odredbi je legalizacija stvarnosti i davanje pravne sigurnosti djetetu, prvenstveno u slučaju da se istospolni roditelji rastanu (dijete bi dobilo pravo na viđanje tog roditelja i na alimentaciju) ili da majka umre, a hoće li žene u istospolnim zajednicama dobiti pravo na medicinski potpomognutu oplodnju, što im je sada izričito zabranjeno, još uvijek nije poznato te nije još uvijek razmatrano od strane Radne skupine.

Regulacijom zakona istospolni partneri bi dobili prava na mnoge stvari koje u Hrvatskoj trenutno nisu regulirane, poput registracije zajednice, zdravstveno osiguranje preko partnera, odlučivanje o načinu liječenja partnera koji ne može odlučivati o sebi, prijava porezne olakšice na nezaposlenog partnera, prijava boravka partnera koji nije hrvatski državljanin i još mnoge druge stvari koje su omogućene raznospolnim partnerima.

Leave a Reply