Autor “Rocky Horror Picture Showa” je trećeg roda?

Richard O'Brien

Richard O’Brien, inače autor poznatog “Rocky Horror Picture Showa” izjavio je nedavno kako se oduvijek smatrao 70% muškog i 30% ženskog roda, te se nazvao pripadnikom trećeg roda radi te činjenice.

U intervjuu koji je dao za BBC-ev Radio 4 izjavio je kako je oduvijek htio biti više ženstven, te opisao doživljaj iz djetinjstva: “Kada sam imao šest i pol godina rekao sam svojem bratu kako bih htio biti princeza kad odrastem. Izraz njegovog lica mi je ‘spustio rolete’ preko očiju. Znao sam da više nikad ne smijem nešto tako izreći naglas.”

Skoro pedeset godina borio se sa svojom ženskom stranom, no zaključio je kako se postojanje nekih dijelova sebe jednostavno ne može potisnuti te je prije deset godina počeo uzimati hormonsku estrogensku terapiju te se od tad osjeća puno bolje u svojem tijelu.

Osvrnuo se i na posljedice terapije – prema njegovim riječima postao je “puno blaži” te su mu počele rasti grudi, no ne razmišlja o operaciji  jer se ne želi pretvarati da je nešto što nije. Percepcija rodnog identiteta oduvijek mu je bila prilično jasna te tvrdi kako se svi nalaze na nekom kontinuumu između muškog i ženskog roda.

Takav pristup nije stran ni znanstvenim krugovima. Melissa Hines sa Sveučilišta Cambridge smatra kako postoji više od dva roda: “Mislim da istraživanje ovog područja sugerira… Kako ne postoji rodna binarnost, da je rod puno širi, kao i da postoji puno dimenzija roda, kao i da pojedinac/ka mogu biti u drugačijim položajima u smislu koliko muških ili ženskim rodnih karakteristika imaju.”

James Barett, voditelj Charing Cross National Gender Identity Clinic, izjavio je da, iako društvo sve stavlja u kontekst muškog i ženskog roda, neka otkrića pokazuju kako se osobe mogu naći u cijelom spektru rodne percepcije te smatra kako je slično i sa seksualnom orijentacijom.

O’Brienova teorija o trećem rodu tako je dobila i znanstvenu podršku, a njegova tvrdnja kako društvo ne bi trebalo diktirati rod postaje jedna od tema s kojom će se znanstvenici u dogledno vrijeme baviti.

Leave a Reply