Sarajevski otvoreni centar pokreće pravno savjetovalište za LGBT osobe u BiH

Sarajevski otvoreni centar u okviru projekta Zagovaranje za ljudska prava LGBT osoba u BiH uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske, nakon pripremnih faza projekata i promocije, prije nekoliko tjedana predstavio je novu aktivnost usmjerenu prema i za LGBT osoba koji su doživjele diskriminaciju ili nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta: prvo pravno savjetovalište za LGBT osobe. Biti će to servis koji će zajednicu informirati i podupirati kada su u pitanju njihova osnovna ljudska prava, načini korištenja postojećih zakona koji ih štite i mehanizmi ostvarivanja tih prava.

Potreba za ovakvom vrstom aktivnosti uzrokovana je činjenicom da su LGBT osobe najnevidljivija, najslabija i najmarginaliziranija društvena grupa, zbog homofobije i transfobije malen se broj njih odlučuje na coming out, a zakoni koji postoje unatoč svojoj kvaliteti nisu adekvatno implementirani u njihovu zaštitu. Novi tim SOC-a stoga čine dvije osobe – pravnik i pravnica koji su senzibilizirani za rad s LGBT osobama i već imaju iskustva u ovoj vrsti savjetovanja; dok će podršku pravnom timu pružati i drugi aktivisti i aktivistkinje SOC-a. „Pravno savjetovalište će se baviti najviše pitanjima diskriminacije i nasilja prema LGBT osobama, odnosno diskriminaciji i nasilja na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te zapravo upućivanjem LGBT osoba na postojeće zakone koji ih štite, pogotovo Zakon o zabrani diskriminacije“, rekli su nam iz Sarajevskog otvorenog centra. Međutim, zbog ograničenih kapaciteta ono neće pružati i usluge besplatnog pravnog zastupanja „Ukoliko osoba želi da ostvari svoja prava u sudskom postupku, uputit ćemo je na druge organizacije koje pružaju besplatno pravno zastupanje s kojima smo već ostvarili kontakt i suradnju i koji će rado pomoći“, kažu.

Dokumentacija slučajeva diskriminacije

Mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni i nedokumentirani, a LGBT osobe koje su žrtve takvih krivičnih djela diskriminacije i zločina iz mržnje pored traume bivaju prepušteni samima sebi, bez podrške državnih institucija i sistema. Najgore od svega, ne postoje nikakvi službeni podatci o slučajevima diskriminacije i kršenjima ljudskih prava LGBT osoba. Za tu će dokumentaciju, između ostalog, biti zadužen

„Ovo savjetovalište će vršiti i dokumentaciju slučajeva diskriminacije i kršenja ljudskih prava LGBT osoba u cilju podizanja svijesti javnosti o svakodnevnim problemima s kojima se LGBT osobe susreću, te kao instrument zagovaranja i lobiranja kod bosanskohercegovačkih vlasti. Naša pretpostavka je da do diskriminacije najčešće dolazi na radnom mjestu i u obrazovnim institucijama, ali točne podatke ćemo dobiti tek kroz rad ovog savjetovališta“, rekli su nam.

Tim Sarajevskog otvorenog centra se nada da će putem besplatnog pravnog savjetovališta LGBT osobe biti potaknute da traže zaštitu svojih prava i prijavljuju nasilje i diskriminaciju te vjeruju da će ova inicijativa dugoročno utjecati na osnaživanje LGBT zajednice i povećanje njene vidljivosti u Bosni i Hercegovini, što je jedan od glavnih ciljeva SOC-a koji se odnose na LGBT osobe kao ciljnu grupu.

Svi zainteresirani dobrodošli su u urede SOC-a koji se nalaze u Sarajevu, u Kući ljudskih prava (Dolina 1); obratiti se putem telefona 033 264 421 ili na mail [email protected]

Posted on November 13, 2012

Leave a comment

CAPTCHA Image
Refresh Image
*

Spam protection by WP Captcha-Free

Tweet
Buffer

Switch to our desktop site