Europa odlučila: diskriminacija LGBT osoba nije vjerska sloboda!

european-court-of-human-rights-e1276185311949

Sudeći prema današnjoj odluci Europskog suda za ljudska prava, možda se vidi kraj disclameru o vjerskim uvjerenjima.

Primjer zahvata religije u zakonodavne okvire imamo i u Hrvatskoj – u samom zakonu za suzbijanje diskriminacije, ni manje ni više nego upravo u onom zakonu koji bi trebao štititi ljudska prava, diskriminacijom se tako ne smatra djelovanje koje je ‘u skladu s naukom i poslanjem crkve i vjerske zajednice upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te druge javne ili privatne organizacije koje djeluju u skladu s Ustavom i zakonima, ako tako zahtijevaju vjerska doktrina, uvjerenja ili ciljevi.’

Zlouporaba ovakve odrednice može izravno dovesti do diskriminacije pod egidom zaštite vjerskih prava, što je naročito problematično za LGBT osobe kojima naveden crkveni nauk uskraćuje ravnopravnost.

Ovakva praksa polako se počinje očito sagledavati u njenoj zastarjeloj prirodi, čemu svjedoči i odluka suda u Strasbourgu koja kaže da se vjerska uvjerenja ne mogu smatrati osnovom za uskratu prava na jednakost istospolnim parovima, gdje je za primjer uzeto britansko zakonodavstvo.

Na sudu su obrađena četiri sudska slučaja od kojih su dva bila pokrenuta od strane vjernika koji su zahtijevali sudsku potvrdu da ne moraju pružati usluge istospolnim parovima zbog vlastitih vjerskih uvjerenja. (Lillian Ladele je odbijala registrirati istospolna partnerstva, a Gary McFarlane je odbijao pružati terapiju za istospolne parove.) Ovom je odlukom od strane suda utvrđeno da njihova prava nisu povrijeđena, te da nemaju osnovu zahtijevati oslobođenje od pružanja usluga istospolnim parovima. Na odluku se može međutim još uložiti žalba, unutar 3 mjeseca od njenog donašanja.

Zastupnici Europskog parlamenta podržali presudu

Presuda je izazvala pozitivne reakcije zastupnika LGBT Intergrupe Europskog parlamenta.

Sophie in ‘t Veld, podpredsjednica LGBT Intergrupe Europskog parlamenta, komentirala je odluku Strasbourga: „Ovom je presudom sud utvrdio da je vjerska sloboda pravo pojedinca. “ Time ona ne može poslužiti kao instrument diskriminacije LGBT osoba – ili ikog drugog. „Vjerska sloboda ne može biti osnova za iznimke iz zakona. Sud je posljedično pokazao da princip jednakosti i jednakog postupanja ne mogu biti zaobiđeni s jednostavnim pozivanjem na religiju.“

Michael Cashman, supredsjednik Intergrupe, nadodao je: „Britanski zakoni s pravom štite LGBT građane od diskriminacije i ne postoji iznimka za vjernike. Vjera i religija su dubinski privatna i osobna, i nikada ne bi smjela poslužiti za uskraćivanje prava drugih.“

Leave a Reply