Obrezivanje, HIV i seksualni užitak

Analiza: Igor Grabovac:


U zadnjih nekoliko godina objavljeni su podaci studija iz Afrike koji su pokazali kako obrezivanje muškaraca smanjuje prijenos virusa HIV-a kod vaginalnog heteroseksualnog spolnog odnosa. No, istraživanja kažu kako obrezivanje potencijalno dovodi do smanjenja seksualnog užitka.

Nemoguće je pričati o obrezivanju kao realnoj prevenciji prijenosa HIV-a.

Što je obrezivanje?

Obrezivanje je kratki kirurški postupak kojim se miče koža s glavića penisa tj. prepucij. Ovakva vrsta zahvata jedan je od najstarijih postupaka poznatih u medicini, iako je njegovo prakticiranje prvenstveno vezano uz razne religijske običaje, najprije u judaizmu a kasnije i islamu. Stari Grci i Rimljani nisu prakticirali obrezivanje, dapače čvrsto su se protivili takvim praksama. Početkom 20 stoljeća se javlja pokret obrezivanja u Velikoj Britaniji i Americi, tadašnji teoretičari su tvrdili kako obrezivanje smanjuje masturbaciju a samim time i psihičke probleme. Kasnije se krenulo istraživati ima li obrezivanje ikakvu ulogu u prevenciji spolnih bolesti ili karcinoma, ali ništa od toga nije potvrđeno.

Danas se medicinsko obrezivanje provodi u slučaju fimoze (stanje kada se prepucij ne može prevući preko glavića), zbog koje se i najviše obrezivanja provodi u kasnijoj životnoj dobi.

Seksualno zadovoljstvo

Rezultati istraživanja na ovu temu su oprečni. No, većina ipak govori u prilog kako su nakon obrezivanja muškarci manje zadovoljni svojim seksualnim životom. Treba imati na umu kako se obrezivanjem gubi 30-50% kože penisa i samim time većina neuroreceptora koji su zaduženi za prijenos finog osjeta. Podaci istraživanja su pokazali kako neobrezani muškarci imaju dulje vrijeme latencije ejakulacije (u prosjeku 14,9 min) u odnosu na obrezane (u prosjeku 10,7 min). Također, neobrezani muškarci češće masturbiraju.

Nadalje 48 % obrezanih muškaraca prijavilo je smanjeni užitak masturbiranja nakon obrezivanja, a 67% prijavilo je «poteškoće». Dvadeset posto ispitanika smatra kako im se seksualni život pogoršao nakon obrezivanja. Ozljede je prijavilo više od 60 % ispitanika i to 63 % manje ožiljke, a 9 % veće ožiljke i krvarenja.

Najveći broj muškaraca smatra kako je najveći problem gubitak osjeta prilikom odnosa. Što s obzirom na anatomsku podlogu postupka i nije čudno.

Potrebno je naglasiti kako nije pronađena statistička razlika u libidu, seksualnom nagonu i ejakulaciji između obrezanih i neobrezanih muškaraca.

Gay muškarci

Istraživanja iako rijetka, nisu pokazala drugačije podatke. Obrezani gay muškarci češće su prijavljivali probleme, ali ti problemi se nisu pokazali statistički značajnima. No, jedna zanimljivost jest nađena. Naime, gay muškarci koji su obrezani u ranijoj životnoj dobi su skloniji receptivnoj (tj. «pasivnoj») seksualnoj ulozi.

Ima li povratka?

Ima. Relativno noviji postupak zove se rekonstrukcija prepucija. Kirurški postupak uključuje presađivanje kože sa skrotuma na penis. Osim kirurških postupaka, postoje i razne ne-kirurške metode koje uključuju razne vrste povlačenja i rastezanja preostale kože penisa. Kod kirurške tehnike prednost je brzina i brže vidljivi rezultati, ali navodno su pacijenti manje zadovoljni. Upravo zato ova tehnika nije toliko popularna. Pacijenti su puno zadovoljniji rezultatima ne kirurškog postupka, unatoč njegovom dugom trajanju. Instrumenti za ne kirurške metode dostupni su javno još od 90-tih godina.

Potrebno je naglasiti kako ne postoje rezultati koji sa sigurnošću mogu pokazati kako obrezivanje smanjuje mogućnost od prijenosa HIV virusa. Istraživanja koja su se time bavila obično su se fokusirali na heteroseksualni spolni odnos. Njihovi rezultati predmet su mnogih znanstvenih debata. Rijetka istraživanja koja se jesu bavila ovim problemom nisu našli nikakvu razliku u prevalenciji HIV-a između obrezanih i neobrezanih homoseksualnih muškaraca. Jednostavno rečeno, ništa ne štiti dobro kao kondom!

Leave a Reply